תבנית הערכים

הערכים נכתבו במידת האפשר במתכונת דומה . כותרות הערך : השורה הראשונה כוללת את השם העברי של חומר המרפא ובסוגריים את שמו המדעי . בכותרת האמצעית ציינתי את שמות הסממן בשפות שונות , כפי שהוא נזכר בספרות ההלכה ( יידיש , ערבית , לדינו , ספרדית , טורקית , איטלקית וכו ' ) . ברוב המקרים ציינתי בכותרת נוספת ( שלישית ) את מוצא החומר הרפואי בצמח או בעל החיים ( איבר , עלים , שרף , הפרשה וכדומה ) או את המוצרים הרפואיים שהפיקו מהצמח או מבעל חיים , לדוגמה יין , מרתח וכדומה . תוכן הערך : בראשית כל ערך סקרתי בצורה תמציתית את המידע ההיסטורי והרפואי הרלוונטי על הסממן הנזכר במקורות קדומים . הסקירה כוללת את אזכורו במקרא , בספרות חז " ל ובספרות הקלאסית של חכמי יוון ורומא . נסקרו בעיקר פרטים חשובים ורלוונטיים למהלך הדיון או סיכום מחקרי בנושאים אלה . כאמור , העיסוק במקורות של ימי הביניים והעת החדשה מחייב הכרת הספרות הקדומה , במיוחד בהקשרים יהודיים וריאליים , הואיל והספרות המאוחרת נשענת על ספרות עתיקה יותר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן