ב. ספרות רבנית־דתית

במהלך העבודה נחשפו מקורות רבניים מגוונים המכילים מידע היסטורי ופרמקולוגי רב ערך על ארון התרופות בימי הביניים ובעת החדשה . גם במקרה זה מיון הספרים המוצג מלאכותי , אך הוא משיק במידה רבה לזה המקובל במחקר הביבליוגרפי של הספרות היהודית . פרשנות לספרות המקרא וחז "ל מידע פרמקולוגי רלוונטי מצוי בספרות המפרשים של המקרא ובספרות החידושים למשנה ולתלמוד , בדרך כלל , בפרקי מקרא או בסוגיות תלמודיות בעלי זיקה לנושאים רפואיים , כגון סוגיות העוסקות בריפוי בשבת , בכשרות וכדומה . במסגרת הפרשנות למקורות העתיקים הציעו החכמים זיהויים לסממנים רפואיים ואף דנו בחומרים , שהיו מקובלים בזמנם , כחלק מהדיון ויישום ההלכה שבסוגיה . בין החכמים הבולטים שעשיתי שימוש בפירושיהם אזכיר את רבי שלמה יצחקי ( רש " י ) , רבי משה בן נחמן ( רמב " ן ) ורבי שלמה בן אדרת ( רשב " א ) . 72 ראה מסעות חבשוש . 73 ראה רומאנילי , משא . 74 רבי שלמה יצחקי ( רש " י ) , נולד בטרויש , צרפת , בשנת , 1040 ונפטר בשנת 1105 בוורמייזה . הוא למד בישיבות בטרויש ובאיזור נהר הריין , במגנצה ובוורמייזה . פירושו לחומש וליתר ספרי התנ "ך נחשב כיסודי ביותר , ופ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן