שער הספר "מרפא לעם" מאת הרופא פרידריך פויליצקי. תרגום עברי, תרכ"ט