עמוד מתוך "קאנון הרפואה" של אבן סינא, תרגום לעברית מהמאה ה־,14 מודינה