א. ספרות רפואית כללית

במרוצת התקופה שבה עוסק מחקרנו חוברו מאות רבות של חיבורים וקונטרסים רפואיים על ידי כותבים יהודיים . רובם המוחלט של החיבורים שעמדו לרשותי נכתבו בעברית או תורגמו לה משפות אחרות . יש מהחיבורים שנועדו לשימושם של הציבור הכללי הרחב , יהודים ושאינם יהודים , בעוד שמחברים אחרים פנו מלכתחילה לקהלים יהודיים , במיוחד במקרים של שימוש בסגולות וברפואות בעלות אופי יהודי מסורתי . חיבורים רפואיים קלאסיים רופאים יהודים תפסו חלק נכבד ברפואה הימיביניימית בשל השכלתם הרחבה , מסורת הלמדנות הארוכה שלהם , הכרתם שפות שונות ועקב הימצאותם באזורי מפגש בין תרבויות . יהודים נמנו עם ראשוני המתרגמים של חיבורי רפואה הודיים ופרסיים ליוונית , ומאוחר יותר אף תרגמו את ספרי הרפואה הערביים לעברית וללטינית . בין המתרגמים 2 › עבודת מחקר זו עוסקת בתחום פרמקולוגי טיפולי ולכן התמקדתי בספרות התרפויטית בלבד . חשוב לציין , כי לצד ספרות זו חוברו ספרי הדרכה רבים בתחום " הנהגת הבריאות " , או בשמה האחר " שמירת הבריאות " ( . ( regimen sanitatis זהו תחום רפואי שעניינו התנהגות נכונה בשגרת יומיום , כדי לשמור על בריאות איתנה , והוא קרוי בימינו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן