מצב המחקר בתחום הרפואה היהודית הקדומה

עד כה פורסמה שורה של מחקרים מדעיים המטפלים בשלל נושאים הנוגעים לרפואה , לרופאים ולאתיקה בתרבות הכללית של ימי הביניים ובספרות היהודית לדורותיה , אך דומה כי טרם הוצגה סינתזה מקיפה המתמקדת בפרמקולוגיה ( תורת סממני המרפא ) של התקופה בראי הספרות היהודית לצורותיה ולגווניה . המחקר החלוצי המקיף ביותר העוסק ברפואה של היהודים הקדומים הוא חיבורו הקלאסי של הרופא היהודי גרמני יוליוס פרויס ( , ( Julius Preuss שראה אור לראשונה בשפה הגרמנית לפני כמאה שנים ( 1911 ) ושזכה לתרגומו האנגלי המצוין של פרד רוזנר ( . ( Fred Rosner ספרו של פרויס מתמקד בעולם הרפואה של תקופת המקרא וימי חז " ל , והוא מציג באופן שיטתי 1 על הניסיונות לרתום את הרפואה העממית המסורתית של קבוצות אתניות בארץ ובעולם לטובת הרפואה המודרנית מצויה ספרות למכביר , ונציג כאן מספר מחקרים בלבד . על מחקרים מודרניים על צמחים שהיו בשימוש בידי מרפאים עממיים בארץ ישראל ובעדות ישראל ראה למשל : יניב , עמ ' ; 22 – 20 פלביץ ' ויניב , א , עמ ' . 8 – 7 על בחינה אמפירית של הרפואה האתנו בוטאנית של הילידים האינדיאנים באמריקה ראה להלן . 2 סקירה ראשונית של הספרו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן