מבוא

בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההתעניינות ברפואה של תרבויות העולם הקדום , ובכלל זאת הרפואה במקורות היהודיים . ההתחקות אחר המדיצינה העתיקה נובעת מתוך סקרנות לדעת את העבר , ולעתים גם מתוך ראייה עתידית , כניסיון לרתום את הידע האתנו פרמקולוגי שהצטבר במרוצת הדורות לטובת הרפואה של הזמן החדש . המחקר שלפנינו עוסק ברפואה ובסממני המרפא של ימי הביניים והעת החדשה כפי המשתקף מהספרות היהודית בת התקופה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן