פתח דבר

במרוצת האלף האחרון ראו אור במזרח ובמערב ספרים רבים המכילים מידע רפואי . ליצירה כבירה זו היו שותפים מחברים יהודים , רופאים , רוקחים וגם רבנים שעסקו בסוגיות רפואיות במסגרת של דיונים הלכתיים . החיבורים הללו עוסקים במגוון רחב של פרקטיקות טיפוליות שרווחו בימי הביניים ובעת החדשה , והם אוצרים בתוכם מאות רבות של סממני מרפא שמקורם במשאבי טבע . ההחלטה לכתוב ספר בתחום ה Materia Medica גמלה בלבי בעקבות מספר מחקרים שפרסמתי בתחום במרוצת העשור האחרון בבמות מחקריות שונות , בהן בין היתר כתבי העת " קורות " , " הרפואה " , " אסיא" ו ( . Journal of Jewish Medical Ethics and Halacha ( JME במהלך העיסוק בסוגיה והעלאת הדברים על הכתב התברר לי כי התמונה שצוירה עד כה אינה מספקת , ויש מקום להציג את הנושא במסגרת רחבה יותר . עבודת המחקר כללה שלבים מספר : זיהוי הסוגות הספרותיות המכילות מידע על חומרי מרפא , איתור ואיסוף של הנתונים הפרמקולוגיים , זיהוי הסממנים הרפואיים הנזכרים בשפות ובלהגים שונים , ולבסוף הצגת התובנות העולות מן הדברים במסגרת סינתטית . מעבר לדיון שיטתי בסממנים הרפואיים ניסיתי להציג זוויות והיבטים , הי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן