חומרי מרפא בספרות היהודית של ימי-הביניים והעת החדשה פרמקולוגיה, היסטוריה והלכה

אברהם אופיר שמש חומרי מרפא בספרות היהודית של ימי הביניים והעת החדשה פרמקולוגיה , היסטוריה והלכה פרמקולוגיה , היסטוריה והלכה אברהם אופיר שמש הוצאת אוניברסיטת בר -אילן אברהם אופיר שמש חומרי מרפא בספרות היהודית של ימי הביניים והעת החדשה פרמקולוגיה , היסטוריה והלכה הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן