מפתחות

מפתח שמות ועניינים אבינר , שלמה 188 , 172 , 18 - 15 אבן אדרת , שלמה ( רשב " א ) 79 אבן סינא 140 אבן עזרא , אברהם 181 אבן רשד 140 אבן שם טוב , שם טוב בן יוסף 84 , 79 , 51 , 47 אבן שמואל , יהודה 51 , 49 - 48 אבן תיבון , שמואל ( רשב " ת ) , 72 , 71 , 47 , 40 147 , 140 , 79 אברבנאל , יצחק , 68 , 61 - 60 , 48 , 28 - 27 , 23 180 , 175 , 164 , 149 , 135 , 119 , 92 - 89 אברהם אבינו , 139 , 135 , 64 , 57 - 53 , 37 , 28 - 24 , 205 - 202 , 184 , 176 , 162 - 160 , 151 , 144 213 ע " ע הכרע הדעת ; זרע אברהם אברהם בן דוד ( ראב " ד ) 214 , 160 , 25 אדם הגדרתו 71 - 68 תכליתו , 73 - 72 , 43 , 41 , 22 , 141 - 138 , 108 - 107 , 105 - 100 , 94 , 92 , 82 208 - 207 , 173 , 145 ע " ע בני אדם אדם הראשון , 159 , 77 , 50 - 49 , 43 - 41 , 22 219 , 186 אהבת האל ע " ע אלוהים , אהבתו אומה קדושה 205 - 202 ע " ע ישראל אומות העולם , 93 , 62 , 57 , 50 - 49 , 34 - 30 , 21 220 , 217 , 187 ע " ע גוי , גויים ; חסידי אומות  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן