רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים

איגרות הרמב " ם , מהדורת קאפח = רבינו משה בן מימון , אגרות מקור ותרגום , תירגם לעברית , ביאר והכין על – פי כתבי יד ודפוסים יוסף בכה " ר דוד קאפח , ירושלים : מוסד הרב קוק , תשל "ב איגרות הרמב " ם , מהדורת שילת = משה בן מימון , איגרות , מהדורת יצחק שילת , ירושלים : מעליות , תשמ " ז ( שני כרכים ) הקדמות הרמב " ם למשנה , מהדורת שילת = משה בן מימון , הקדמות הרמב " ם למשנה : מהדורה חדשה ומדויקת עם ביאור נרחב : תרגום עברי מדויק בסגנון המתרגמים הקדמונים ז " ל , הערות , ציונים וביאור עניני מושתת על כל כתבי הרמב " ם ז " ל מאת יצחק שילת , מעלה אדומים : הוצאת שילת , תשנ " ז ( 1996 ) תשובות הרמב " ם , מהדורת בלאו = תשובות הרמב " ם יוצאות לאור בפעם הראשונה במקורן הערבי מכונסות מתוך קטעי גניזה , כתבי יד וספרי דפוס , מוגהות ומתורגמות בתוספת הערות מאת יהושע בלאו , ירושלים : מקיצי נרדמים , תשי " ח ( שלשה כרכים ) רמב " ם , מורה נבוכים , תרגום שורץ = משה בן מימון , מורה נבוכים , תרגם מערבית והוסיף הערות , נספחים ומפתחות : מיכאל שורץ , תל אביב : אוניברסיטת תל אביב , תשס " ג ( 2002 ) רמב " ם , מורה נבוכים ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן