מעבר לרמב"ם

עמדותיו של הרמב " ם נבעו אפוא מביטחון עצמי תאולוגי , אפיסטמולוגי ומדעי כאחד . בעולמו האמת היא אחת , אובייקטיבית , בלתי משתנית , ובעיקר נגישה באופן עקרוני – כל מי שנולד בריא וזכה לחינוך טוב יכול , במאמץ מסוים , להגיע להיבטים חשובים של 23 לדעת חוקרים מסוימים , למשל ג ' יימס פרקס , עם אלה נמנים גם הפלסטינים ( פרקס , ארץ ) . 24 בן רפאל , עמ ' . 278 25 כדבריו הידועים של רס " ג : ' כי אומתנו איננה אומה כי אם בתורותיה ' . ראו : אמונות ודעות , מאמר ג , פרק ז . 26 ראו : קלנר , מיהו יהודי . 27 מתוך ביטחונו העצמי התאולוגי התאפשר לרמב " ם לטעון שיש פנים של אמת בנצרות ובאסלאם ; ראו לעיל פרק ז , הדיון על הלכות מלכים יא , ד . הטקסט הזה צונזר ברוב הדפוסים . האמת . כל זה מתקבל על הדעת ביקום הסטטי והקטן יחסית כפי שהצטייר בעיניהם של אנשי העת העתיקה וימי הביניים . בזמננו היקום דינמי וגדול הרבה יותר בכל הממדים . אני רחוק מלאמץ אפיסטמולוגיה רלטיביסטית , אבל אין כל ספק שאנחנו בטוחים בידיעותינו פחות מאבותינו . התגובה הנאותה למציאות זו אינה רלטיביזם , שכן הוא עושה את האמת ואת המוסר לצחוק והורס כל אפשרות לתקשור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן