מדוע יש להישאר יהודי?

לריה " ל ולממשיכי דרכו יש תשובה פשוטה לשאלה , מדוע על היהודי להישאר יהודי : הוא נולד יהודי במהותו , ולהישאר יהודי משמע להישאר מה שהוא במהותו . אם ישלה את עצמו שהוא מוותר על יהדותו , כי אז יתכחש למהותו הפנימית האמתית ויחיה חיים של שקר וכזב – שקר לעצמו . גם לדעת הרמב " ם וממשיכי דרכו התשובה פשוטה : על היהודי להישאר יהודי מאחר שהתורה אמת , קביעה שריה " ל כמובן היה מסכים לה . לרמב " ם די בכך , אבל לא די בכך לריה " ל . כאן אני מבחין בחוסר ביטחון עצמי תאולוגי אצל ריה "ל ואצל ממשיכי דרכו , ואיני מבחין בו כל עיקר אצל הרמב " ם ואצל ממשיכי דרכו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן