ר' יהודה הלוי וממשיכי דרכו

' ספר הכוזרי ' , שכתב ריה " ל במאה השתים עשרה בערבית , הוא עד כמה שידוע לנו , החיבור הראשון שנטען בו שהיהודי שונה מן הנכרי שוני מהותי : ' ספר המענה והראיה לדת המושפלת ' . הספר נכתב כדי להגן על היהדות מפני התקפותיהם של קראים , נוצרים , מוסלמים ופילוסופים מהאסכולה הנאו – אריסטוטלית הערבית . הוא גם ( ואולי בעיקר ) נכתב ככתב הגנה על היהדות כפי שריה " ל הבין אותה מפני התקפה רוחנית מצד הוגים אריסטוטלים יהודים . התקפה זו תבוא לידי ביטויה הקלאסי בכתבי הרמב " ם . למטרה זו ריה " ל מעלה בספר טיעונים חדשים על מהות עם ישראל . לפנינו ספר מאוחר יחסית שכתב משורר – פילוסוף . ריה " ל נפגע עד עמקי נשמתו מן הזלזול כלפי היהדות והיהודים , שהוא זיהה בתרבויות שסבבו אותו , תרבויות שזלזלו גם 6 את דברי רש " י ראו לעיל בהקדמה . 7 רבנו בחיי אבן פקודה ור ' אברהם בן הרמב " ם אף מצאו באסלאם פנים הראויים לחיקוי . על רבנו בחיי ראו : לובל , דיאלוג סופי - יהודי . 8 אני מניח שספר הזוהר התחבר אחרי ספר הכוזרי , ולכן ריה " ל לא היה יכול להכיר את תוכנו . על הקשר של הזוהר למהות המיוחדת של עם ישראל ראו : חלמיש , היחס לאומות . 9...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן