למה אנחנו שואפים?

הדיון בימות המשיח הוא הנושא האקטואלי ביותר הנדון בספר . העולם המשיחי , לדעת הרמב " ם , יהיה עולם של שלום – עולם בלי מלחמה , קנאה ותחרות ; עולם שכל בני האדם , כל אחד לפי כוחו , ישיגו בו את דעת בוראם ( הלכות מלכים יב , ה ) . איך מגיעים לעולם כזה בלי התערבות אלוהית גלויה , כלומר בלי נסים ונפלאות , שהרי גם בימות המשיח עולם כמנהגו נוהג ? אדם רציונלי יודע שהצגת מטרות מחייבת הגדרת אמצעים . הדרך לעולם מלא ' דעה את ה ' כּמּים ליּם מכסּים ' ( ישעיהו יא 9 ) היא דרך של חינוך , ולא של מלחמה . למה מחנכים ? מי שרוצה לקדם את הפרויקט המשיחי חייב לשים למטרת לימודו תלמוד תורה במובנו המלא , הכולל מעשה בראשית ומעשה מרכבה , דהיינו מדע ופילוסופיה . ולעומת זאת , מי שמעוניין לשחרר את ישראל בלבד משעבוד מלכויות אינו תורם לתהליך המשיחי , ואולי אפילו מעכב אותו . פסגת המשיחיות לפי הרמב " ם תתגשם רק כאשר האנושות כולה תעזוב את העבודה הזרה ואת האכזריות והטיפשות המתלוות אליה . וזה יקרה בלי נסים ונפלאות . לו היה 1 שורץ , מורה נבוכים , ב , עמ ' . 752 2 לדיון מרתק על הקשר בין עבודה זרה לאכזריות ראו : גודמן , אלוהי אברהם ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן