אחרית דבר

עד כאן ניסיתי להיצמד לדברי הרמב " ם עצמו . ברור שאי – אפשר לנתח דברים בלי לפרשם ; ובמקרה של הרמב " ם , אשר כתב בעת ובעונה אחת לקהלים שונים , זה קשה יותר . כאמור בפרק ב , ג ' ולין קלנר העירה שכתבי הרמב " ם משולים לכתמי הדיו שבמבדק רורשך : כל מי שבוחן אותם רואה תמונה אחרת . הרב קאפח ביטא רעיון דומה במכתב לפרופ ' מיכאל שורץ : ' הרמב " ם לדעתי דומה לראי . כל מי שעומד נגדו רואה בבואתו , כך הוא הרמב " ם – פנים רבות לו , וכל אחד טועם בו את טעמו ' . בפרק זה אני מבקש לחרוג מקריאה צמודה של דברי הרמב " ם ולהביע את עמדותיי . רוב העמדות האלה אמנם נובעות מדבריו , אבל קשה לי להכריע אם היה מסכים לפרשנותי . קוראי הספר יחליטו אם הצלחתי אם לאו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן