איגרת תחיית המתים

כאמור , גם באיגרת תחיית המתים אין נסיגה מן העמדות שלמדנו להכיר בטקסטים האחרים של הרמב " ם . באיגרת זו אנו מוצאים : וכבר ספקו גם כן אנשים בדברנו בסוף החבור [ משנה תורה ] במקום שאמרנו דבר זה לשונו : ' אל יעלה על דעתך שמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים 110 לזיהוי ניב זה , ראו : קאפח , איגרות הרמב " ם , עמ ' מט , הערה . 21 111 תורג ' מן מעיר : בדיוק כמו דברי הרמב " ם כאן ! 112 עוד עדות : במורה נבוכים ב , לו , הרמב " ם קובע שתנאי לנבואה היא שלווה . קשה לקבל שהרמב " ם אכן חשב שיבשילו התנאים בין שנת כתיבת האיגרת ( 1172 ) ובין שנת ' חידוש ' הנבואה ( , ( 1215 ומצבם העגום של היהודים ישתנה דיו לחידוש הנבואה . תפיסה זו מתחזקת עוד יותר אם נוסיף עוד מובאה מהרמב " ם ( ספר המצוות , סוף ההקדמה , אחרי השורש היד ) : ' וידוע גם כן שהנבואה והמלוכה כבר נסתלקו ממנו עד שנסור מן העונות שאנחנו מחזיקים בהם ויכפר לנו וירחמנו כמו שייעדנו ויחזירם לנו . כמו שאמר בחזרת הנבואה ( יואל ג 1 ) " והיה אחרי כן אשפּוֹך את רוּחי על כּל בּשׂר ונבּאוּ בּניכם וּבנוֹתיכם [ זקניכם חלמוֹת יחלמוּן בּחוּריכם חזינוֹת יראוּ ] " . ואמר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן