הלכות מלכים ומלחמות יא-יב

הדיון המפותח ביותר של הרמב " ם בימות המשיח נמצא בשני הפרקים האחרונים של משנה תורה . מדוע בחר הרמב " ם לסיים את הספר בדיון זה ? אחרי ככלות הכול היה מקום לכלול את הדיון על ימות המשיח בהלכות בית הבחירה ( על בית המקדש ) , בהלכות תשובה פרק ט ( כפי שראינו , הוא אמנם מעלה את הנושא שם , אבל אינו מפתח אותו ) או בהלכות יסודי התורה ( מאחר שביאת המשיח היא מעיקרי האמונה , זאת אומרת , מיסודי התורה ) . כדי להשיב על שאלה זו ניעזר בדיונו של החוקר טרברס הרפורד ( , R . Travers Herford . ( 1860 - 1950 בהקדמה לתרגומו האנגלי לפרקי אבות הוא שואל מדוע מסכת אבות ממוקמת בסוף סדר נזיקין דווקא , ועונה שלפי כמה מקורות סדר נזיקין היה אמור להיות הסדר האחרון במשנה . בזה הוא צדק . אי לכך , הוא מציע , מסכת אבות הייתה אמורה להיות אחרית דבר של כל המשנה – סיכום המסר הערכי – דתי של הדיונים ההלכתיים שבה . הרמב " ם נהג לסיים דיונים הלכתיים ' יבשים ' במשנה תורה בקטעים המתייחסים 36 אני מדגיש את המילה ' כהוגן ' מאחר שאני מוצא כאן רמז לעמדתו של הרמב " ם שאין קיום מצוות כשהוא לעצמו מביא אתו שכר . לעומת זאת , קיום המצוות כהוגן מבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן