סוף דבר

מי יכול לדעת ' שיש שם מצוי ראשון ' ? מתברר שהמצווה הראשונה בסדר המצוות , הדיבר הראשון בעשרת הדיברות , העיקר הגדול שהכול תלוי בו – כל בר דעת יכול להשיגם . יתר על כן , כדי להבהיר את המצווה הזאת , הרמב " ם מסתמך על טיעונים פילוסופיים שמקורם בחכמת יוון שהגיעה אליו דרך הוגי דעות מוסלמים . אם כן , מאחר שמדובר בדברים הנתפסים בשכל , לא נבצר גם מן הגוי לדעתם .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן