מצוי ראשון

מה לומדים מדברי הרמב " ם על המצוי הראשון , שידיעת מציאותו היא יסוד היסודות של התורה ? הרמב " ם מלמד אותנו : ( א ) שהמצוי הראשון הוא ' ממציא כל נמצא ' ; ( ב ) ' שכל 2 שילת דן בדוגמאות נוספות של ' ערביזם ' ( השפעה לשונית של הערבית על העברית ) אצל הרמב " ם , ראו : שילת , הכוזרי ורמב " ם , עמ ' כז . ראו גם : הופקינס , לשונות הרמב " ם , בייחוד עמ ' ; 102 בנעט , הרמב " ם כמתרגם . 3 הרמב " ם אינו כותב שה ' בורא כל נמצא , אלא ממציא אותו , אבל אין זה שייך לענייננו כאן . ראו : הרוי , גישה שלישית , עמ ' . 296 הנמצאין מן שמים וארץ ומה שביניהן לא נמצאו אלא מאמתת המצאו ' ; ( ג ) שאם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי – אין דבר אחר יכול להימצא ; ( ד ) שאם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאין מלבדו מצויין – הוא לבדו יהיה מצוי , ולא יבטל הוא לבטולן , שכל הנמצאין צריכין לו והוא ברוך הוא אינו צריך להן ולא לאחד מהן ; ( ה ) שאמתתו אינה כאמתת אחד מהן . מציאותו של אלוהים היא אפוא מציאות הכרחית , ואילו מציאותו של כל דבר שאינו אלוהים היא מציאות מותנית ( קונטינגנטית ) . אלוהים יכול להתקיים בלי היקום , אבל היקום אינו יכול להתק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן