שיש שם

רבי שמואל אבן תיבון ( רשב " ת ) נדרש למילים ' יש שם ' בפתיחה שהוא צירף לתרגומו של מורה נבוכים . למעשה , פתיחה זו היא בגדר התנצלות לפני הקורא על פגמים אפשריים שיימצאו בתרגום . רשב " ת מסביר , בין השאר , שקשה לתרגם מערבית לעברית מאחר שבערבית יש ניבים שאין בעברית , ומביא את הדוגמה הבאה : וכן ישמשו בערבי בקצת עניינים במלות שלא ימצאו בעברי בעניינים ההם כמלת ' שם ' [ ' ת ' ם ' ] , שבערבי , כשירצו החכמים לומר שיש בעולם דבר או בנמצא דבר אחד , יאמרו : שיש שם דבר אחד – רומזים במלת ' שם ' אל המציאות ; ואין זה נמצא בלשון עברי . רשב " ת מבקש את סליחת הקורא אם ימעד בענייני תרגום כגון אלה . הוא מביא כמליץ יושר את הרמב " ם , המעיד על עצמו כי אף הוא לא הצליח להתמודד עם הבעיה : ואני ירא מהכשל בכל אלה העניינים או ברובם בעת ההעתקה [ = תרגום ] , ואע "פ שבלבי לשוב ולחזק את בדק ההעתקה אחר השלימי אותה , אני ירא שישארו מהן שלא ארגיש בהן . ואיך לא אירא מהכשל בזה ? – והנה הרב הגדול מרנא ורבנא , משה עבד האלהים , כשרצה לדבר מעט בדברי חכמה ב ' ספר המדע ' ובמקומות אחרים מן החבור ההוא , נמשך אחר לשון הערבי בעניינים ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן