סוף דבר

מהדיון שלנו בספר עד כאן עולות הנקודות האלה : לפי הרמב " ם , ' ידיעת דבר זה – מצות עשה ' ; ומה הוא הדבר שידיעתו היא מצוות עשה ? ' שיש שם מצוי ראשון ' . וכיצד יודעים שיש שם מצוי ראשון ? דרך לימוד מעשה בראשית ומעשה מרכבה , כלומר דרך לימוד מדעי הטבע והמטפיזיקה . רק מי שמשיג את האלוהים בדרך זו הוא אוהב ה ' ומקיים את מצוות ' ואהבת ' . תנאי ללימוד זה ( ולאהבה זו ) – מידות נעלות . איך קונים מידות כאלה ? הדרך הטובה והבדוקה ביותר היא קיום המצוות . האם זו הדרך היחידה ? ברור שלא , מאחר שלפחות גוי ( ערל !) אחד – אריסטו – הגיע לשלמות שכלית כה גבוהה עד שכמעט נעשה נביא . מכל זה עולה שרבי אלחנן וסרמן ( והרבבות המסכימים אתו ) טעה בטענתו שלפי הרמב " ם , ' חכמת הטבע ' האמתית נלמדת רק בעזרת רוח הקודש , ואין צורך להוסיף שבעיני רבי אלחנן גוי אינו זוכה לרוח הקודש , גם אם שמו אריסטו . 63 ממאמר של קרלוס פרנקל השתכנעתי שלפי הרמב " ם , ידיעה ' עממית ' יכולה להיחשב במידת מה לידיעה ( פרנקל , תאוקרטיה ואוטונומיה , עמ ' . ( 355  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן