חיים מוסריים כתנאי לשלמות אינטלקטואלית

בימינו נהוג לחלק את האינטליגנציה לשתי קטגוריות : שכלית ורגשית . מי שניחן באחת מהן אינו ניחן בהכרח גם באחרת ; אדרבה , השילוב בין השתיים נדיר . אדם יכול להיות פילוסוף גדול וגם נאצי , דוגמת מרטין היידגר , או להיות פיזיקאי דגול וגם איש משפחה גרוע , דוגמת אלברט איינשטיין . הבחנות אלה ברורות לנו , אבל היו ברורות פחות להוגי ימי הביניים . בעיניהם , לא ייתכן שפילוסוף גדול יהיה מושחת ולא מוסרי . אישיותו חייבת להיות מונוליתית . הרעיון הזה חוזר פעמים רבות בכתבי הרמב " ם . בהקדמתו לפירוש מסכת אבות הוא כותב שייעזר ' בדברי הפילוסופים גם כן , הקדומים והחדשים ' , כדי להסביר את דברי המשנה : וראיתי להקדים , קודם שאתחיל בפרוש הלכה הלכה , פרקים מועילים , יושגו לאדם מהם הקדמות ויהיו לו גם כן כמפתח למה שאנו עתידים לפרש . ודע , כי הדברים 33 כלשונו של ר ' יצחק אברבנאל בפירושו לירמיהו פרק ז . מובא לעיל בהקדמה ובפרק ב . 34 ראו : קלנר , עימות , עמ ' . 154 - 140 הרמב " ם סותר את עצמו בעניין הנבואה בים סוף , ראו פרק ד ב ' שמונה פרקים ' . הוא סותר את עצמו גם בעניין הנסים שנקבעו בטבע מראש , משמע שההיסטוריה לא הייתה י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן