מצווֹת הידיעה – מי יכול לקיימן?

ושנדע שהאבן השואבת [ = מגנט ] מושכת הברזל , נדע זה מצד שהוציאו הניסיון , אבל לא נדע סיבתו , מפני שהם נמשכים אחר הצורה , כי השער הזה סגור לכל דורש החכמה , במחקר אנושי לבד לא יפתח . ואין ספק כי הפעלים המתחייבים מצד חומר הדבר , בערך אל המתחייבים מצד עצם הדבר כּמר מדלי ( ישעיהו מ , ( 15 כי אלו יוצאים מאמיתת הדבר ועצמותו ואלו נמשכים ממקריו שהם יוצאים מאמיתתו , ואלו הפעלים היוצאים מצד הצורה הם נתלים מצד נותני הצורה או נותן [ אחר ] איזה שיהיה , וזה העיון נמנע שיושג מצד חוכמת האנשים , אבל יודע בה שההשגה בזה הוא מכת הנמנע ( שם ) . הר " ן מאמץ הבחנה פילוסופית בין החומר לצורה . הוא מסביר שחכמת הטבע אינה זהה למעשה בראשית . היא עוסקת בשאלות הקשורות לחומר ( פיזיקה , כימיה , ביולוגיה וכו ' ) , ודברים אלה נחקרים באופן ניסויי ופתוחים לפני שׂכל האדם – כל אדם . יש דברים שאנו יודעים על סמך הניסיון ( למשל , שרק האדם צוחק ושהמגנט מושך ברזל ) , אבל איננו יודעים את סיבות פעולותיהם ' מפני שהם נמשכים אחר הצורה ' , כלומר נובעים מעצמותם ; והבנתנו בהם מעטה מאוד לעומת הבנתנו בדברים החומריים . התחום הזה , הנסתר מבינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן