סיכום ומסקנות

' עמוד החכמות ' הוא אפוא האקסיומה של החכמות שמילאו בימי הביניים את התפקיד שמדעי הטבע ממלאים בחברה שלנו . סטלין קבע שיש ביולוגיה סובייטית , ואנטישמים כינו את הפסיכואנליזה בשם ' מדע יהודי ' . בימינו אין אדם שפוי החושב שיש פיזיקה יוונית או יהודית – והרמב " ם היה שפוי מאוד . אמת מדעית היא אמת . אריסטו לימד אמת זו באופן מפורש , המקרא וחז " ל – באופן אלגורי , אבל האמת היא אותה האמת . איננו צריכים רוח קודש כדי להכיר את האמת הזאת , אלא רק שכל ישר ועבודה מאומצת . נמצאנו למדים שהאמת המדעית שווה ליסוד היסודות של התורה ( הרי בהלכות יסודי התורה עסקינן ) . ומה היא האמת המדעית הזאת ? ' לידע שיש שם מצוי ראשון ' . ומה סוג הידיעה הזאת ? ' ידיעת דבר זה – מצוות עשה ' ( הלכות יסודי התורה א , ו ) . ומה מעמדה ? מצווה זו היא הראשונה בסדר המצוות לפי הרמב " ם גם בספר המצוות וגם בספר משנה תורה . לפיכך החכם הוא מי שיודע שאלוהים קיים , אחד ובלתי גשמי . הוא מושגח ( במובן הייחודי מאוד של הביטוי בהגותו של הרמב " ם ) , ויש לו חלק בעולם הבא ( אף זאת במובן הייחודי מאוד של הביטוי בהגותו של הרמב " ם ) . לכל האפיונים ולכל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן