הלכה ונבואה

ידוע היטב לחוקרי המחשבה היהודית בימי הביניים , שריה " ל והרמב " ם נחלקו בנושאים רבים . אחד הנושאים הוא הקשר שבין ההלכה לנבואה : ריה " ל שאף לטשטש את ההבחנה 89 ראו : בנעט , איגרות הרמב " ם , עמ ' . 69 - 68 הרמב " ם מבהיר בפתיחה למורה נבוכים , שהספר עוסק ' בחכמת התורה לאמיתה ' . במחקר אחר ( קלנר , רבנים בפוליטיקה ) טענתי , שלפי הרמב " ם החלטות הלכתיות הן בעיקרו של דבר עניין של מיומנות טכנית ( וכישרון אישי ) . משמע שיש היגיון רב ביצירת מאסף מאורגן באורח הגיוני כמו משנה תורה : זהו כלי העושה את עבודתו של הפוסק אפקטיבית יותר . אני חייב תובנה מעניינת זו לג ' ולין קלנר . ביניהן , ואילו הרמב " ם שאף לחדדה . עמדתו של ריה " ל באה לידי ביטוי בספר הכוזרי , בעיקר במאמר ג , סעיפים לט - מא . דבריו ברורים , ואין מחלוקת עליהם . הרמב " ם , לעומת זאת , הדגיש את עצמאותה של ההלכה אל מול הנבואה . הדבר מתברר היטב כבר בהקדמה למשנה , אחד מחיבוריו הראשונים : בעיון ובהקש ובהתבוננות בתורה – הרי הוא [ הנביא ] כשאר החכמים הדומים לו שאין להם נבואה . אבל אם יפרש פירוש , ויפרש מי שאינו נביא פירוש , ויאמר הנביא : ה ' אמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן