'חכמות' בהלכות תשובה

דיון לא צפוי נמצא גם בהלכות תשובה , פרק ט . בהלכה הראשונה שבפרק זה דן הרמב "ם בשכר ועונש . הנה הטקסט המלא , מלווה בהסבריי : מאחר שנודע שמתן שכרן שלמצות , והטובה שנזכה לה אם שמרנו דרך ה ' הכתובה בתורה , היא חיי העולם הבא , שנאמר : ' למען ייטב לך והארכת ימים ' ( דברים כב , ( 7 והנקמה שנוקמין מן הרשעים שעזבו ארחות הצדק הכתובות בתורה היא הכרת , שנאמר : ' הכּרת תכּרת הנפש ההוא עוֹנה בהּ ' ( במדבר טו – ( 31 מהו זה שכתוב בכל התורה כולה : אם תשמעו יגיע לכם כך ואם לא תשמעו יקרא אתכם , וכל אותן הדברים בעולם הזה , כגון שובע ורעב , ומלחמה ושלום , ומלכות ושפלות , וישיבת הארץ וגלות , והצלחת מעשה והפסדו , ושאר כל דברי הברית ? שאלת הרמב " ם כאן ברורה . היא מתבקשת מקביעתו ששכר ועונש אמתיים מתייחסים לנפש בלבד , ולא לגוף . גישה זו מתיישבת יפה עם דברי אפלטון , אבל אין היא מתיישבת עם ההבטחות בתורה להצלחה ארצית למי שמקיים מצוות ועם האזהרות על עונש ארצי למי שעובר עליהן . יהודי הקורא קריאת שמע בשכבו ובקומו מצפה בתמורה לכך לאכול ולשבוע , ולא לייחד את הנצח שאחרי המוות למדיטציה טהורה ( ולגמרי לא גופנית ) על אודו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן