'חכמות' בפירוש למשנה חגיגה ב, א

מהותם של מעשה בראשית ומעשה מרכבה נדונה בפירוש המשניות של הרמב " ם . במסכת חגיגה ב , א , אנו מוצאים : אין דּוֹרשין בּעריוֹת בּשלשה ולא בּמעשׂה בּראשית בּשנים ולא בּמּרכּבה בּיחיד , אלּא אם כּן היה חכם וּמבין מדעתוֹ . כּל המּסתכּל בּארבּעה דברים , ראוּי לוֹ כּאלּוּ לא בּא לעוֹלם : מה לּמעלה , מה לּמטּה , מה לּפנים , וּמה לּאחוֹר . וכל שלֹּא חס על כּבוֹד קוֹנוֹ , ראוּי לוֹ שלֹּא בּא לעוֹלם . משנה מפורסמת זו מודיעה לנו בין השאר , כי הייתה לחז " ל תורה סודית , אזוטרית . אין צורך להתעכב כאן ולברר את מהותה של תורה זו , אלא רק להכיר בקיומה . מאחר שהרמב " ם מפרש אותה באריכות , אצטט כאן רק מקצת דבריו : ושמע ממני אני מה שנתברר לי לפי דעתי ממה שעיינתי [ ההדגשות שלי ] בו מדברי חכמים , והוא , שהם מכנים במעשה בראשית למדעי הטבע [ ערבית : אל–עלם אל – טיבעי ] . והמחקר בראשית הבריאה . וכוונתם במעשה המרכבה המדע 25 הרמב " ם מצמצם מאוד את האפשרות להכיר את אלוהים . בנושא זה הוא דן ברובו של החלק הראשון של מורה נבוכים , ובייחוד בפרקים לא - לה . האלוהי [ ערבית : אל – עלם אל – אילהי ] , והוא הדבור על כללות המציא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן