'חכמות' בהקדמה למורה נבוכים

הרמב " ם מסביר מה הם מעשה בראשית ומעשה מרכבה בהקדמתו למורה נבוכים : הלא תבין שהאל יתעלה שמו רצה להגיענו לשלמות ולתקן את מצב חברותינו על – ידי מצוותיו המעשׂיות . דבר זה אינו אפשרי אלא לאחר ( שנאמין ) אמונות שׂכליות אשר ראשיתן השׂגתו יתעלה לפי יכולתנו . זה ייתכן רק באמצעות חוכמת האלוהות . וזו , חוכמת האלוהות , אינה מושגת אלא לאחר חוכמת הטבע , שכן חוכמת הטבע גובלת בחוכמת האלוהות וקודמת לה בזמן ההוראה , כפי שמתברר 24 ספרי ואתחנן פסקה ח : ' והיוּ הדברים האלּה אשר אנכי מצוּך היּוֹם על לבבך למה נאמר ? לפי שהוא אומר ואהבת את ה ' אלהיך בּכל לבבך – איני יודע באיזה צד אוהבים את הקב " ה ! תלמוד לומר : והיוּ הדברים האלּה אשר אנכי מצוּך היּוֹם על לבבך – והיו הדברים האלה על לבבך שמתוך כך אתה מכיר את הקב " ה ומדבק בדרכיו ' . למעיין בזאת – לכן קבע שספרו יתעלה יפתח במעשה בראשית , שהוא חוכמת הטבע , כפי שביארנו . בשל גודל העניין וחשיבותו הרבה , ומכיוון שיכולתנו קצרה מלהשׂיג את הגדול שבדברים כפי שהוא , היתה הפנייה אלינו בדברים העמוקים , אשר בהם חייבה החוכמה האלוהית לפנות אלינו , במשלים , בחידות ובדברים סתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן