יסוד – עמוד – עיקר

תחילה יש לברר אם יש הבדל משמעותי בין יסוד ( ' יסוד היסודות ' ) ובין עמוד ( 'עמוד החכמות ' ) . מתברר שאין הבדל : הרמב " ם מסביר בהלכות יסודי התורה א , א , ש ' יסוד היסודות' ו ' עמוד החכמות ' הם היינו הך . שני הצירופים מצביעים על ידיעת מציאותו של ' מצוי ראשון ' . הלכות יסודי התורה מקביל לי " ג העיקרים המופיעים בסוף הקדמתו של הרמב "ם לפרק חלק במשנה סנהדרין . בדיונו על העיקרים הרמב " ם משתמש ללא הבחנה בשני 1 על החפיפות ועל ההבדלים בין שני הטקסטים , ראו : קלנר , תורת העיקרים , עמ ' . 27 - 25 מונחים ערביים : ' קאעדה ' ( יסוד ) ו ' אצל ' ( שורש , עיקר ) . במורה נבוכים הוא מכנה מספר רב של אמונות ודעות בשמות ' קאעדה ' ו ' אצל ' . אשר לשימושם בעברית , בהלכות יסודי התורה א , ו הוא כותב : ' וידיעת דבר זה [ = מציאות ה ' ] – מצות עשה , שנאמר : " אנכי ה' אלהיך " ( שמות כ ; 2 דברים ה , ו ) , וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה , עבר בלא תעשה , שנאמר " לא יהיה לך אלהים אחרים על פּני " ( שם ) , וכפר בעיקר , שזה העיקר הגדול שהכול תלוי בו ' . בהלכות יסודי התורה א , א , הרמב " ם קובע שהידיעה שקיים ' ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן