פרק ג עמוד החכמות

בפרק זה נדונה בעיקר השאלה מהן החכמות שעמודן שווה ליסוד היסודות . עמוד זה הוא המצווה הראשונה בעשרת הדיברות והמצווה הראשונה בתרי " ג המצוות ( לפי הרמב " ם ) . לפני כן נעיין בקצרה בשאלה מה הוא ' עמוד ' . לגבי השאלה העיקרית שתידון כאן , מסקנתי תהיה שהחכמות הן ' מעשה בראשית ' ו ' מעשה מרכבה ' במובן הייחודי שהרמב "ם נתן למונחים אלה , דהיינו הפיזיקה והמטפיזיקה . בימי הביניים היו מי שהסכימו שזאת הייתה כוונת הרמב " ם , כגון ר ' יצחק אברבנאל , ומתחו עליו ביקורת . בעת החדשה טען בתוקף דובר מרכזי בעולם התורני , רבי אלחנן וסרמן הי " ד , שהרמב " ם לא התכוון שחכמות אלה הן מעשה בראשית ומעשה מרכבה . עמדתו תידון בפרק הבא . לאחר דיון בשאלת הגדרות החכמות , אתייחס לשאלות מדוע חיבר הרמב " ם את משנה תורה , ומדוע פתח את החיבור בפרקים לא הלכתיים לכאורה : הלכות יסודי התורה , פרקים א - ד . תשובות לשאלות אלה יחזקו את טיעוני בקשר למהותן של החכמות . עיון קצר בסוגיית היחס בין ההלכה לנבואה בסוף הפרק יחזק גם הוא את התזה של הפרק כולו . בסיכומו של דבר יתברר שבעיני הרמב " ם כל בר – דעת , ולא רק יהודי , יכול להשיג את החכמו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן