מסקנות

' יסוד היסודות ' – בפרק זה ראינו כיצד הרמב " ם מציג את היהדות כדת המושתתת על יסודות דוגמטיים ברורים . הצגה מהפכנית זו קשורה לאוניברסליזם שלו : מאחר שלדעתו היהדות פונה לשכלו של האדם , ולכל אדם יש שכל ( לפחות בכוח ) , אפשר לומר שהתורה ניתנה , בסופו של דבר , לכל באי עולם . לפיכך בימות המשיח יאמצו כל באי עולם את מורשתה הרוחנית של האנושות כולה . טרם הוכחנו את הקביעה הזאת ; למעשה , רק התחלנו להניח את הבסיס להוכחה . דרך טובה להביא פרק זה לסיומו היא לצטט את קביעתו של הרמב " ם במורה נבוכים ב , מ : ואילו כאשר אתה מוצא תורה אשר כל הנהגותיה דואגות לתיקון המצבים הגופניים וגם לתיקון האמונה – כאמור לעיל – ושואפות לתת ראשית כול דעות נכונות על האל יתעלה ועל המלאכים , ושואפות להחכים את האדם , ללמדו בינה ולעורר אותו ללמוד את המציאות כולה בצורתה האמיתית – תדע שההנהגה ההיא היא מלפניו יתעלה ושהתורה ההיא אלוהית . תורה השואפת בכל הנהגותיה ' לתת ראשית כול ' – ממש בתחילתו של סיכום המצוות של הרמב " ם – ' דעות נכונות על האל יתעלה ועל המלאכים ' ( הלכות יסודי התורה א - ב ) והשואפת גם ' להחכים את האדם , ללמדו בינה ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן