צלם אלוהים

בהכרח עולה השאלה : מה משמעות הקביעה שהאדם נברא בצלם אלוהים ? בעיני הרמב "ם אפוא הצלם האלוהי שבאדם הוא שכלו . כפי שראינו במורה נבוכים א , א , הוא כותב : 64 אורתוס = ישר ; דוקסוס = דעה או סברה . 65 דוגמה בולטת : דוד ברגר טוען שחסידות חב " ד היא בגדר כופרת מאחר שתורתה סוטה מעיקרי הרמב " ם . אני מסכים עם ברגר שהרמב " ם עצמו היה רואה בחב " ד זרם כופר , אבל אין אני מסיק שכך גם אנו צריכים להתייחס לתנועה זו . ראו : ברגר , מלך המשיח ; קלנר , האם יהודי , אחרית דבר , במהדורה השנייה . 66 ראו גם יבמות ס ע " ב – סא ע " א . דברים אלה של רשב " י הולידו תגובות לאין ספור , אולי משום שלא קל להבין למה בדיוק התכוון . אבל מייחסים לו גם אמירות אחרות המעידות על חיבתו המעטה מאוד כלפי העולם הנכרי . ראו למשל : שבת לג ע " ב ; ספרי במדבר סט ; ומכילתא בשלח ב . לא הייתה לרמב "ם כל בעיה לצטט את דברי רשב " י בהקשרם ההלכתי הטכני ( למשל בהקדמתו למסכת כלים במשנה ) בלי להסכים עם האידאולוגיה שאולי עומדת מאחריהם . ואילו צלם נקראת הצורה הטבעית , דהיינו , העניין העושה את הדבר לעצם ולמה שהוא . וזאת אמיתתו באשר הוא הנמצא ההוא ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן