דוגמטיקה

אדון בשתי המילים הראשונות בהלכה הראשונה בספר משנה תורה : ' יסוד היסודות [ ההדגשה שלי ] ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון , והוא ממציא כל נמצא , וכל הנמצאין מן שמים וארץ ומה שביניהן לא נמצאו אלא מאמתת המצאו ' ( משנה תורה , הלכות יסודי התורה א , א ) . להלכה זו אפיונים רבים יוצאי דופן . מצד אחד , היא לובשת צורה מסורתית מאוד : האותיות הראשונות של ארבע המילים הראשונות יוצרות את שם ההוי " ה . מצד אחר , ה' נקרא כאן ' מצוי ראשון ' , ולא באחד משמותיו המקראיים שמפרט הרמב " ם בהלכות יסודי התורה ו , ב : ' ושבעה שמות הם : השם הנכתב יו " ד ה " א וא " ו ה " א , והוא השם המפורש , או הנכתב אל " ף דל " ת נו " ן יו " ד ; ואל , ואלוה , ואלהים , ואהיה , ושדי , וצבאות . כל המוחק אפילו אות אחת משבעה שמות אלו – לוקה ' . אין ה ' נקרא כאן גם באחד הכינויים שכינו אותו חז " ל : הרחמן , הקדוש ברוך הוא , המקום , גבוה , שמים , ריבונו של עולם , שכינה , גבורה , אבינו שבשמים וכו ' . ודוק : ה ' לא נקרא ' הבורא ' כאן בהלכות יסודי התורה . 1 ראו : הרוי , משנה תורה . בכלל , ה ' מוזכר כאן בצורה מינימליסטית , כמצופה מהוגה הכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן