פרק ב יסוד היסודות

שתי המילים הראשונות במשנה תורה מבטאות תפיסה חדשה של היהדות : דת המושתתת על עיקרי אמונה . נתמקד בנושא זה בפרק הנוכחי : נגדיר את הדוגמטיקה של הרמב " ם ; נדון בשאלות , איך הוא מבין את האמונה הדתית , ואיך הוא מגדיר את האדם ; נעיין בשימוש של המקרא ושל כתבי חז " ל במונח ' אמונה ' ; נשווה בין שימוש זה לשימוש בברית החדשה ; נסקור את הבנת המושג ' אמונה ' בפילוסופיה היהודית בימי הביניים , ונראה שהיא קשורה להגדרת האדם אצל הרמב " ם ואצל אריסטו ( בהגדרה זו אצל הרמב "ם מתבטאת תפיסתו את צלם אלוהים ); נדון בכתיבה אזוטרית ובאליטיזם .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן