'פארטייטשט און פארבעסערט'

התמונה מתחילה להתבהר , אך כדי להבהירה עוד אני מבקש לפנות עכשיו לטקסטים של הרמב " ם שבמשך הדורות ' טיפלו ' בהם אנשים שכנראה לא יכלו להאמין שהוא כתב מה שכתב . דבריו ' תוקנו ' כדי לעשותם קבילים יותר בעיני ' המתקנים ' . אין כל ספק שיהודים רבים מתקשים לעכל את עמדותיו האוניברסליסטיות של הרמב " ם . בתגובה להיסטוריה רוויית חורבן , רדיפות , שמד וגירושים , ובימינו השואה , הגרועה מכול , פיתחה המסורת היהודית מנגנוני הגנה , ואחד מהם הוא הטיעון שהיהודי כמות שהוא עולה בערכו הרוחני והאנושי על הלא יהודי . עמדה זו , בעיני הרמב " ם , אינה מייצגת נאמנה את עמדת התורה , אבל אין להכחיש שהיא הכתה שורשים עמוקים בקרב היהודים עד כדי כך שהיא מופיעה בטקסטים מרכזיים וחשובים . הרמב " ם הבין את הקושי הזה וניסח את עמדותיו בזהירות – לא מפחד אלא מהרגשה עמוקה ש 'האצילות מחייבת ' . הוא לא ראה טעם ליטול מקבת אידאולוגית ולהכות בה על ראשיהם של אנשים פשוטים ושל רבניהם , כי התוצאה תהיה מבוכה במקום הוראה . ובכל זאת , עמדות הרמב " ם קשות כל כך לעיכול עד שבמשך הדורות ' תיקנו ' יהודים תמימים את דבריו כדי להתאימם ליהדות המוכרת להם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן