המהרש"א

הבהרנו את עמדת הרמב " ם על הגמרא בעבודה זרה ואת מקצת דברי פרשניו בימי הביניים ועד ימינו בשאלה זו . עתה אני מבקש לבדוק מה כתב המהרש " א על גמרא זו : בשעה שבא נחש על חוה כו ' . הוא מבואר כי האדם נברא בצלם אלוהים , נשמתו מעליונים גם גופו ממקום טהור מקום המזבח שמשם משתיתו של עולם , ושהוא יחיד בתחתונים כה ' בעליונים , שעל כן נברא יחידי ; וכשבא הנחש על חוה על ידי חטא שאכלו מעץ הדעת כמה שאמר הנחש , ' אטעה את האדם שיאכל וימות ואשא את חוה ' ובזה הטיל בה זוהמא שיהיה גם האדם ככל שאר הנבראים להיות דבק בו צד הטומאה , עד שבאו ישראל להר סיני שאז פסקה זוהמתן וחזרו להיות בצלם אלוהים כמו שכתוב ( תהלים פב : ( 6 אני אמרתי אלהים אתם וּבני עליוֹן כּלּכם , וק " ל . מדברי המהרש " א משתמע , שמאז מעמד הר סיני רק יהודים נחשבים לברואים בצלם אלוהים , ואילו בעיני הרמב " ם , צלם אלוהים באדם אינו קשור למוצאו הלאומי , אלא 44 בכלל זה קיום המצווה הראשונה : לדעת שקיים מצוי ראשון . 45 שילת מביא הוכחות לכאורה לפירושו מכתבי הרמב " ם . נדון בהוכחות האלה לקמן בפרק ח . 46 על פי סוטה ט ע " ב : ' הוא אמר אהרוג את אדם ואשא את חוה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן