סנהדרין ד, ה

אפשר היה לצפות שהאמונה באל אחד שברא את האנושות כולה בצלמו תוביל אל הרעיון שכל בני האדם שווים בעיני אלוהים ואהובים עליו במידה שווה . טקסט מפורסם ממסכת סנהדרין מבטא לכאורה תפיסה זו : 2 המילה ' השגחה ' אינה מופיעה לא בתנ " ך ולא בספרות חז " ל . השורש שג " ח מופיע בתנ " ך במובן מצומצם : ' לשים עין עליו ' , כפי שמציין ר ' שמואל אבן תיבון ב ' פירוש המלות הזרות אשר במאמר הרב זצ " ל ' ( נספח לתרגומו למורה נבוכים ) . ראו למשל : ' דּוֹמה דוֹדי לצבי אוֹ לעפר האיּלים , הנה זה עוֹמד אחר כּתלנוּ , משגּיח מן החלֹּנוֹת , מציץ מן החרכּים ' ( שיר השירים ב . ( 9 ר ' יהודה אלחריזי גם הוא כלל את המונח ב ' השער הראשון בפירוש כל מלה זרה הכתובה ספר הזה ' וכתב : ' השגחה – הוא לשום הבורא עינו עליהם לטוב ' . בעיני אבן תיבון ואלחריזי כאחד , ' השגחה ' במובנה המקובל בימי הביניים ועד ימינו הייתה ' מלה זרה ' לקורא עברית ביניימית . על המשמעות הפילוסופית של המושג ראו : נוריאל , השגחה והנהגה . 3 מורה נבוכים , ' פירוש המלות הזרות אשר במאמר הרב זצ " ל ' – הקדמת אבן תיבון לתרגומו . המשך הקטע מעניין במיוחד , שכן אבן תיבון מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן