אוניברסליזם ופרטיקולריזם

בפרק זה אדון בשאלה מהו האוניברסליזם של הרמב " ם . מקור המונח בתאולוגיה הנוצרית : במחלוקת פנים – נוצרית בין מי שהחזיקו בדעה שעקרונית כל באי עולם מועמדים לישועה ( במונחים יהודיים : מועמדים לחלק לעולם הבא ) , ובין מי שטענו : , ex ecclesiam nulla sallus כלומר מחוץ לכנסייה אין ישועה . לכאורה אין למחלוקת זו כל שייכות ליהדות , הדת שקבעה זה מכבר שלחסידי אומות העולם מובטח חלק לעולם הבא . ברם מהיבט כללי יותר , כפי שיובהר בספר זה , ההבחנה בין האוניברסליזם ובין הפרטיקולריזם רלוונטית מאוד למסורת היהודית . הניגוד לאוניברסליזם הוא הפרטיקולריזם . חשוב לציין בראשית דבריי , שאוניברסליזם אין משמעו פלורליזם או שוויוניות . לרמב " ם לא הייתה עמדה רלטיבית בקשר לאמת , והוא גם לא היה פלורליסט . בדומה לכל בני תקופתו , הוא קיבל בשוויון נפש אפליה נגד זרים וכן לא דגל בשוויוניות דתית . אבל אין ספק שהוא היה אוניברסליסט , גם אם אין לקבוע בוודאות שהוא ידע זאת . לא אחפש בפרק זה הגדרה כללית למונחים ' אוניברסליזם ' ו ' פרטיקולריזם ' . במקום זאת אנסה להדגים את ההבדל ביניהם בעזרת ניתוחם של שני מאמרי חז " ל ( משנה , סנהדרין...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן