שני 'נרטיבים' על עם ישראל

במסורת ישראל קיימת מחלוקת עקרונית מאוד בשאלת התהוותו של עם ישראל . על פי עמדה אחת , בחירת ישראל היא חלק מ ' התכנית האלוהית ' מלכתחילה , ואילו על פי העמדה האחרת , הבחירה היא תוצאה של התפתחויות שלא היו מחויבות המציאות . העמדה הראשונה מופיעה לכאורה בפירוש רש " י על הפסוק הראשון בתורה : ' בּראשית בּרא אלהים את השמים ואת הארץ ' ( בראשית א : ( 1 אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל [ את ] התורה אלא ( שמות יב 2 ) מ ' החדש הזּה לכם [ ראש חדשים ראשוֹן הוּא לכם לחדשי השנה ] ' , שהיא מצווה ראשונה שנצטוו [ בה ] ישראל , ומה טעם פתח ב ' בּראשית ' ? משום ( תהלים קיא 6 ) ' כּח מעשׂיו הגּיד לעמּוֹ לתת להם נחלת גּוֹים ' ; שאם יאמרו אומות העולם לישראל , ' לסטים אתם , שכבשתם ארצות שבעה גוים ! ' הם אומרים להם , ' כל הארץ של הקב " ה היא , הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו , ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו ' . בּראשית בּרא – אין המקרא הזה אומר אלא דרשני , כמו שדרשוהו רבותינו : בשביל התורה שנקראת ' ראשית דרכּוֹ ' ( משלי ח ( 22 ובשביל ישראל שנקראו ' ראשית תבוּאתה ' ( ירמיהו ב . ( 3 וכך , אליבא דרש " י , יש ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן