הטקסטים הנידונים בספר

הלכות יסודי התורה , פרק א , הלכות א -ו יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון , והוא ממציא כל הנמצא , וכל הנמצאין מן שמים וארץ ומה שביניהן לא נמצאו אלא מאמתת המצאו . ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי – אין דבר אחר יכול להמצאות . ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאין מלבדו מצויין – הוא לבדו יהיה מצוי , ולא יבטל הוא לבטולן , שכל הנמצאין צריכין לו , והוא ברוך הוא אינו צריך להן ולא לאחד מהן . לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהן . הוא שהנביא אומר : ' וה ' אלהים אמת' ( ירמיהו י – ( 10 הוא לבדו האמת , ואין לאחר אמת כאמתו ; והוא שהתורה אומרת : ' אין עוֹד מלּבדּוֹ ' ( דברים ד (; 35 כלומר : אין שום מצוי אמת מלבדו כמותו . המצוי הזה הוא אלוה העולם , אדון כל הארץ , והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית , בכוח שאין לו הפסק ; שהגלגל סובב תמיד , ואי אפשר שיסוב בלא מסבּב ; והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ולא גוף . וידיעת דבר זה – מצות עשה , שנאמר : ' אנכי ה ' אלהיך ' ( שמות כ ; 2 דברים ה . ( 6 וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה , עבר בלא תעשה , שנאמר : ' לא יהיה לך אלהים אחרים על פּני' ( שם ) , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן