גם הם קרויים אדם הנכרי בעיני הרמב״ם

הנכרי בעיני הרמב״ם מנחם קלנר מחשבות סדרת מחקרים במחשבת ישראל הוצאת אוניברסיטת בר -אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן