אתר המושבה — מרגו מצויה בחלק התחתון של התמונה, ובית הקברות מוקף בגדר ריבועית במרכז החלק העליון של התמונה; משמאלו (מערב) בריכת המים