תיאור חברת cppc בעמוד האחורי של חוברת מטעם "חברת מטעי א"י-קפריסין בע"מ"