האם הייתה כאן מזוזה? דלת הכניסה ל"בית על הגבעה" בקוקליה (מזרח)