אתר המושבה צ'ולמקצ'י [צ'ומלקצ'י] — בימינו מצויה בו חווה חקלאית