מצבת ר' יקותיאל, מראשוני המתיישבים ב־1883 בקוקליה (מערב)