1. קוקליה/אורידס (אזור פפוס) — גלגולה של מצבה

מעשה ההתיישבות שתואר בפרק ב כמעט לא נזכר בדפי ההיסטוריה . רק מעטים מבין חוקרי ההתיישבות היהודית הזכירוהו בשורות ספורות במאמרים ובספרים שכתבו . העיתונות אמנם דיווחה עליו ועקבה אחריו כמה חודשים , אך חומר זה שקע בנבכי הארכיונים . יתר על כן , לאכזבתם של החוקרים והעוסקים בנושא , עד כה לא נמצאו בגנזכים השונים רשימות של מתיישבים , מכתבים אישיים , יומני מסע או יומני עבודה , ואף ארכיון של " החברה " בלונדון , אם היה , לא התגלה עד כה . פה ושם עולים שמות ספורים , דוגמת יוסף מזל , חיים בר ' שלמה יוסף גוטוואך , יחיאל מיכל פרידלנד , משפחות לייבוביץ וגרונמן , שנותרו מהניסיון השני עד ספטמבר , 1886 או שמותיהם של 19 החותמים על המכתב לעיתון המגיד . ייתכן שביום מן הימים ייחשפו מקורות נוספים שיתרמו להכרת המתיישבים שצללו לתהום הנשייה . 1 בן – ארצי . 2012 2 למעט , כמובן , ניר 1999 ושפטסלי , 1970 שעסקו בכך באופן מפורט . ראו גם קלויזנר תשכ " ב , עמ' ; 294 - 292 , 291 - 288 טרטקובר , 1958 עמ ' ; 275 - 274 רות תשכ " ד , עמ ' רפג - רצח ; אדלשטיין , 1973 עמ ' ; 142 - 139 לסקוב , 1977 עמ ' ; 10 - 9 ולאחרונה – פנטלי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן