טראנספר של יהודי גרמניה לקפריסין? מקור: דאר היום, ,1.10.1935 עמ' 8