ד"ר זאב ברין באדיבות גב' נינה רודין ומוזיאון ה"חאן" לתולדות חדרה